Zásilky & Reklamace

1 - Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem ( ne na dobírku ) na adresu ( Michaela Burdová, Lučina 218, Lučina, 739 39 ). Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

2 - Reklamace a záruka

Kupující (spotřebitel vymezen § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku) má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, bez známek používání, v originálním obalu a s kopií faktury zaplatí mu prodávající plnou výši kupní ceny.  Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží jako doporučenou zásilku zpět prodávajícímu na adresu uvedenou v záložce Kontakt.

Prodávající se zavazuje případné reklamace vyřídit v souladu s platnými zákony ČR (dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel).

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.svatebnidoplnkyonline.eu (www.obchod.vasden.com) se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklé při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí). Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku, vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním a nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci e-mailem
- zboží zašlete jako doporučený balík ( ne na dobírku ) na adresu výše zmíněnou
- do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, e-mail a telefonní kontakt
- přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží

Nejsem plátce DPH